Welkom !

Mijn naam is Jeroen Boer en ik ben een enthousiaste en energieke Haarlemmer. Ik werk bij KLM en woon ruim 25 jaar in onze mooie historische stad. Ik ken de stad en de Zuid-Kennemerland regio uit eigen ervaring dus goed. Het is hier fijn wonen. Met het strand, de zee en aantrekkelijke natuurgebieden in de buurt. Voor mij zijn vrijheid en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Ik voel me verantwoordelijk om zelf een bijdrage te leveren aan mijn buurt, de stad en provincie. Om die mooier en beter te maken. Maar ook dat je de vrijheid moet hebben om te zijn wie je wil zijn. Met die passie en de politieke ervaring van 12 jaar raadslid ga ik graag voor u aan het werk!


Aan het werk

Juist vanwege die uitdagingen die op ons af komen op het gebied van de WONINGBOUW, de ENERGIETRANSITIE, de BEREIKBAARHEID van onze regio, Daar hebben we als VVD goede oplossingen voor. Maar ik sta ook voor LAGE LASTEN voor onze inwoners. We hebben de laagste Provinciale belastingen van Nederland en dat willen we zo houden ook. Juist in deze moeilijke financiële tijden met hoge inflatie en dure energierekeningen. En ik ga aan het werk om de ECONOMIE te versterken en onze ondernemers te steunen. Zo houden we een bruisende binnenstad en goede banen in de buurt. 


Doen wat nodig is.

Ik zit vol energie om aan het werk te gaan voor u én voor onze mooie Provincie. Ik wil aan de slag met extra oog voor de regio Zuid-Kennemerland. En met mijn politieke ervaring en uw stem én steun gaat dat lukken. 

5 SPEERPUNTEN:

1. Meer betaalbare woningen, zodat je in onze regio kan blijven wonen, als je dat wil.


Wij gaan dus voor versnelling van de woningbouw.

Jong en oud willen fijn en betaalbaar kunnen wonen in Zuid-Kennemerland. Het is hier ook fijn wonen. Ik geniet dagelijks van de  prachtige natuur, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de duinen in de buurt. Zoveel mogelijk mensen moeten in hun eigen omgeving een huis kunnen vinden dat bij hen past.


Daarom versnelt de VVD de woningbouw door meer bouwlocaties toe te staan maar behouden we ook het karakter van onze dorpen. We hebben grote behoefte aan starterswoningen en goedkope en middeldure koopwoningen. Niet alleen in Haarlem maar uiteraard ook in de gemeente Heemstede en Bloemendaal. Ook verkorten we bouwprocedures door regels simpeler te maken.

2. Meer budget voor verbeteren bereikbaarheid in Zuid-Kennemerland.


In Zuid-Kennemerland moet iedereen veilig en vlot van A naar B kunnen reizen. Hierbij willen mensen de vrijheid hebben om zelf te kiezen met welk vervoersmiddel zij op pad gaan. Daarom verbetert de VVD de bereikbaarheid door meer te investeren in het onderhoud van wegen, bruggen en viaducten.


Ook zorgen we dat nieuwe woonwijken en onze bedrijven in de Waarderpolder goed bereikbaar zijn. We zetten in op een snelle realisatie van een verbinding tussen de Zeeweg (N200), de N208 (waaronder het terugbrengen van de groene golf op de Westelijke Randweg) en de A9, de zogenaamde Velserboog, Dat laatste zorgt dat Haarlem-Noord beter bereikbaar wordt.


En we investeren in het vergroten van de veiligheid op fietspaden. We investeren in betere OV verbindingen naar Amsterdam-Zuid, Hoofddorp en Schiphol.

3. Een schoon, mooi duurzaam Zuid-Kennemerland.


We gaan aan het werk voor verduurzaming met draagvlak. 

In Zuid-Kennemerland nemen we het klimaat serieus en willen we de wereld schoner, mooier en gezonder doorgeven aan onze (klein)kinderen. Daarom zoekt de VVD bij de verduurzaming samen naar de beste oplossingen. Zo horen windmolens op zee en niet op land en we investeren in verduurzaming en uitbreiding van de energie-infrastructuur omdat uiteindelijk dat ook de energiekosten voor inwoners en bedrijven in Haarlem, Bloemendaal en Heemstede verlaagt.


Ook op Het Spaarne zijn we zuinig. Het is een prachtige rivier in Haarlem en Heemstede waar we veel plezier aan beleven en een belangrijke economische doorvaarroute is. We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de mogelijkheden om prettig duurzaam te recreëren en dat het water bevaarbaar blijft.


We staan open voor nieuwe, slimme technieken en alternatieve energiebronnen. Geen symboolpolitiek, maar maatregelen die werken. We zijn groen, maar niet gek.

4. We maken onze regio aantrekkelijker voor bedrijven en ondernemers. Zij zorgen voor een levendige binnenstad en banen in de buurt.


Ondernemers en bedrijven zorgen voor werk, bruisende buurten, levendige winkelstraten, zoals de Grote Houtstraat, de Gouden Straatjes in Haarlem of de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. Zij zijn de basis van een welvarend Zuid-Kennemerland en zorgen voor aantrekkelijke banen in de buurt.


Daarom versterkt de VVD de economie door te denken in kansen en nieuwe ontwikkelingen. We vereenvoudigen regels en verbeteren het vestigingsklimaat door ruimte te blijven bieden aan de middenstand, bedrijventerreinen, havens en industrie. Hierbij zien we er wel op toe dat zij aan de wettelijke regels voldoen. 


We willen dat Noord-Holland de MKB vriendelijkste provincie wordt van Nederland. Er moet worden geinvesteerd in de economie van de toekomst.

5. De laagste provinciale belastingen van Nederland.


Het leven in Zuid-Kennemerland is door de gestegen energiekosten en de opgelopen inflatie al duur genoeg. Iedereen merkt dat. Ook als je boodschappen doet, aan het kijken bent naar een nieuw huis of aan het verbouwen bent.

Juist daarom moeten we zorgen dat er zoveel mogelijk van het geld dat u heeft verdiend in uw eigen portemonnee blijft.


Daarom waakt de VVD ervoor dat de provinciale belastingen de laagste van Nederland blijven. Zo moet de provincie keuzes durven maken en zich concentreren op haar kerntaken en alleen doen wat nodig is.